güvercin hastalıkları

alex34

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
25 May 2010
Mesajlar
74
Yaş
40
Konum
Giresun
Ad Soyad
Belirtilmedi
Meslek
Belirtilmedi
Yetiştirdiğim Irk
Dönek

GENEL KORUNMA ÖNLEMLERİ:
1- Hastalıklı ve diğer kümeslerle temas kesilmelidir.
2- Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar acilen ayrılmalı mümkünse imha edilmelidir.
3- Kümese giriş çıkışlar kontrol edilmeli, yabancı kişiler ve kuşlar sokulmamalı, bilinmeyen yem verilmemelidir.
4- Çevrede hastalık görüldü is...e kümes dezenfekte edilmeli dışarıdan in...san-hayvan giriş çıkışları kontrol altına alınmalıdır.
5- Karantina tedbirleri uygulanmalı ve hastalık etkenleri uzak tutulmalıdır.
6- Mümkünse genç ve yaşlı hayvanlar ayrılmalıdır.
7- Kümeste havalandırma, ışık, rutubet, yemlik, yuvalık ve m2’ye düşen hayvan sayısı ayarlanmalıdır.
8- Hayvanların hastalıklara karşı dirençli bulundurulmaları ( aşılama) gerekir.
9- Hayvanlara ihtiyacı olan yem karmaları verilmeli, kesinlikle aç-susuz bırakılmamalıdır.
10-Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalı, hasta ...hayvanlar ayrılmalı ve başka bir yerde tedavi edilmelidir. Ancak bazı hayvanlar kendileri iyileşse bile hastalığı taşımaya ve yaymaya devam ederler. Böyle hayvanlara taşıyıcı yada portör denir. O yüzden tedavi her zaman geçerli ve ekonomik değildir.
HASTALIKLAR
Pox: (Virüs):
Daha çok genç kuşlarda görülen bir hastalıktır. Kuşun derisinde
kahverengimsi renklenmeler oluşur. Nefes alma ve yem yeme sorunları
vardır. Hastalığın ilk aşamalarında tüysüz bölgelerde, ayak üzeri, göz
çevresi ve gaga başlangıcında siğil benzeri sonradan üzeri kabuk
bağlayan yaralar oluşur. İrin üreten bu yaralar 15 g...ün
kadar sonra kendiliğinden kaybolurlar. Aynı anda veya daha sonra kuşun
ağızının içinde ve damakta sarı renkli sert irin tabakaları gözlenir.
Ağız içindeki bu oluşumlar Trichomonas’a çok benzerdir.


Paramyxovirosis: (Virüs):

İlk dikkat çekici belirti su tüketiminde artma ve sulu ishal şeklinde
dışkıdır. Daha ileri aşamalarda, sinir sistemi bozuklukları gözlenir.
Boyun dönmesi, kafanın geri ve arkaya doğru ters ve anormal hareketleri
vardır. ( Sallabaş )Son olarak felç gözlenebilir. Yem yeme ve su içmede
belirgin zorluklar gözlenir. Kuş zamanla güçsüz düşer, zayıflar ve ölüm
gelebilir.


Mycoplasmosis: (Bakteri):

Coryza ile aynı belirtilere sahiptir. Farklı olarak kuşun ateşinde yükselme
vardır ve durgunluk hali daha belirgindir. Ayrıca solunum
yetersizliğine bağlı olarak kuşun yetersiz oksijen alması sonucu kanın
renginde değişim gözlenebilir. Kanın rengi mavimsi ve eflatunumsu bir
tonda olabilir.


Haemophillus: (Bakteri):
Solunum yolları problemleri, nefes darlığı, aksırma gibi belirtilerin yanı
sıra, belirgin olarak göz sulanması ve burun akıntısı vardır.
Hastalığın ayırt edici özelliği kuşun her iki gözünde de görülen göz kapakları ve iç dokulardaki belirgin şişmedir.


Coryza: (Bakteri):

Solunum yolları sorunları, her iki gözde de yaşarma, burun akıntısı, kokulu
sümük. Özellikle kuşun boğazında balgama benzer şekilde sümük oluşumu
vardır. Hırıltılı soluma, solunum zorluğu, hırıltılı ses tonları, sulu
yeşilimsi ishal, ağırlık kaybı, sinüslerde ve buna bağlı olarak yüzde
şişlik hali gözlenir.


Ornithosis: (Bakteri):

Uzun süre belirti vermeden sinsi bir şekilde seyreden hastalıktır. Hasta
kuşlarda performans kaybı, yavrularda yavaş gelişme, iştahsızlık ve tüy
kabartma, kilo kaybı, titreme, yeşilimsi ishal ve solunum yolları
sorunları gözlenir. Özellikle kuşun tek gözünde yaşarma, akıntı ve göz
etrafında halka şeklinde şiş ve kızarı...klık karakteristik belirtisidir. İleri aşamalarda tek gözde körlük gelişebilir.


E – Coli: (Bakteri):
Yeşilimsi ve sarı tonlarda sulu ishal ile kendini gösterir. Dışkının kokusu
normalden daha kötüdür. Yeme karşı isteksizlik, aşırı ve çabuk
zayıflama, kayıtsızlık, durgunluk, performans kaybı dikkat çekicidir.
Hastalığın ileri aşamalarında mikrobun vücudun diğer organlarına
yayılmasına bağlı olarak, kanatta tutulma, aya...kta tutulma gibi durumlara bağlı olarak gelişen uçamama, topallama ve yürüyememe halleri gözlenebilir.

Salmonella: (Bakteri):

Çok sayıda yavru ölümü dikkat çekicidir. Hasta kuşlarda cıvık kaygan bir
ishal vardır. Dışkı bol sulu ve yeşilimsidir. Dışkıda köpük ve
sindirilmemiş yem parçaları gözlenebilir. Ağırlık kaybı ve uyuşukluk
ilk belirtilerdir. Sonraki aşamalarda diz ve kanat eklem yerlerinde ur
şeklinde şişmeler gözlenir. Urların içi sert...
değildir ve ısısı diğer vücut bölgelerine göre daha sıcaktır. Kanat
düşürme, tek ayak üzerinde durma ve topallama gözlenebilir. Mikrobun
beyne yerleşmesi durumunda, sinir sistemi sorunları, kafanın ileri geri
hareketleri ( sallabaş ) gözlenebilir. Bu aşamada ölümcül olabilir.


Tuberculosis: (Bakteri):

Sinsi bir şekilde gelişen bu hastalığın ilaçla tedavisi bulunmamaktadır.
Kuşlarda belirgin kilo kaybı ile kendini belli eder. Gözlerde,
tüylerde, ağız içi mükozasında belirgin bir renk kaybı ve solukluk
vardır. Kansızlık ve ishalin yanı sıra, özellikle baş üstü tüylerinde
dökülme ve kelleşmeler, bölgesel lenf bezlerind...e
şişme ve yerel yaralar oluşabilir. Başka hastalıklarla birlikte
seyretme eğilimindedir. Hastalık genellikle ölümle sonuçlanmaktadır


Pasteurelosis: (Bakteri):

Hastalık birden ve ani bir gelişim gösterir. Kuşun ateşi süratle yükselir. Yeme
karşı aşırı isteksizlik, hatta yem yememe durumu vardır. Genel bir
kayıtsızlık hali ile birlikte sulu sarı – yeşil bir ishal başlar. İleri
aşamalarda bazen dışkıda kan gözlenebilir. Solunum yolları sorunları,
aksırma, yüzde şişlik gelişebil...ir.
3 – 10 gün arasında ölüm ile sonuçlanır. Ölüm öncesi ayakta duramama ve
titreme hali vardır. Ölüm çırpıntılı bir şekilde olur.


Streptococcosis: (Bakteri):

Ayak ve kanat eklemlerinde iltihaplanma ve açık yara oluşumu. Belirgin
ağırlık kaybı, kayıtsızlık, yeşilimsi çamur gibi ishal, kusma, karın ve
bağırsak bölgesinde şişkinlik, kanın renginde koyulaşma ve eflatunumsu
bir renk alma. Göğüs tüyleri aralanarak bu renk tespit edilebilir.
Genel olarak performans kaybı. İleri aşamalarda felç ve ölüm
gözlenebilir.


Adenovirüs: (Virüs):
Genç kuşlarda ve yeni yavrularda daha çok gözlenen bir hastalıktır. Vücut
dokularından herhangi birinde anormal büyüme ve tümör ( ur ) oluşumu
ile dikkati çeker. Diğer hastalıklarla birlikte görülme eğilimindedir.
Sık sık kusma ve sarı – yeşil renkli ishal gözlenir. Özellikle dişi
kuşlarda yumurtlama ve yavru sonrasınd...a ani gelişen ağırlık kaybında bu hastalıktan şüphelenilmelidir.


Circovirus: (Virüs):
Kuşun genel anlamda savunma mekanizmasını ve bağışıklık sistemini bozucu bir
etkisi vardır. Diğer hastalıklarla birlikte görülme eğilimindedir.
Gelişme bozuklukları, ağırlık kaybı ve ishal dikkat çekicidir. Solunum
yollarında çeşitli sorunlar gözlenebilir. Vücut dokularında bozulmalara
ve anormalliklere rastlanabilir.


Aspergilosis: (Fungal):
Genellikle müzmin form izleyen bir hastalıktır. Belirtileri vücutta ve deride
olmak üzere iki gruptur. Performans kaybı, kayıtsızlık, güçsüzlük
vardır. Solunum yolları sorunları ile birlikte ishal gözlenir. Sonraki
aşamalarda ishal koyu yeşil bir renkte olur. Dil ve damaktaki beyaz-
sarı – yeşil renkli tabakaların oluş...ması
karakteristik belirtisidir. Deride görüldüğünde, deri döküntüsü,
kuşlarda huzursuzluk ve tüy yolmanın yanı sıra, teleklerde çürüme ve
kırılarak düşme.


Cadidiasis: (Fungal):
Kursağın hemen altında yer alan bezlimide de şişme, kursaktaki tahıl içeriğinin
ara sıra kusulması, ağızdan kan gelmesi gibi karakteristik belirtilerin
yanı sıra, ağız içi ve damakta beyaz mantar tabakalarına rastlanır.
Kuşlarda genel bir kayıtsızlık hali, ağırlık kaybı, performans kaybı,
genç kuşlarda yavaş büyüme gib...i sorunlar gözlenir. Hastalığın deride görülmesi durumunda telek çürümesi ve tüy yarılmaları gözlenmektedir


Trichomonas: (Protozon):

Gaga birleşim yerinde dışardan gözlenebilen ur şeklinde sonradan kabuk
bağlayan yaralar gözlenebilir. Bu yaralar Pox yaralarına çok benzer.
Trichomonas yaraları sadece gaga birleşim yerinde görülür diğer
yerlerde oluşmaz. Dışarıdaki bu yaralar 15 gün kadar sonra
kendiliğinden geçer. Bunun yanı sıra aynı Pox’da olduğu g...ibi
ağız içinde sarı renkli peynirimsi yara ve ur gibi oluşumlara
rastlanır. Bu yaraların büyümesi solunum sorunları, yem yeme ve su içme
zorlukları yaratabilir. Hasta kuşlarda genel bir halsizlik,
kayıtsızlık, performans kaybı ve ishal ve kusma gözlenebilir.
Hastalığın ileri aşamalarında ölüm gelebilir.Plasmodiosis: (Protozon):
Hasta kuşlarda anemi ( kansızlık ) en belirgin özelliktir. Kuşlarda nöbetler
halinde tekrarlayan ateş yükselmeleri gözlenir. Bu dönemde kuş
durgunlaşır, düşünmeye başlar ve tüy kabartır. Daha sonra ateş normale
döner ve kuş biraz daha iyi gibi görünür. Genel olarak performans kaybı
vardır. Sarımtırak renkli ve beyaz posalı bir ishal gözlenebilir


Hexamitiasis: (Protozon):
At sinekleri tarafından güvercinlere taşınan bir hastalıktır. Ağırlık
kaybı, kusma ve sulu köpüklü ishal gözlenir. Hastalığın ileri
aşamalarında ishal bazen kanlı olabilir. Kuşlarda yeme karşı
isteksizlik ve su tüketiminde artış vardır.Coccidiosis: (Parazitsel):
Coccidia adı verilen mikroskobik bir bağırsak parazitinin neden olduğu bir
hastalıktır. Hasta kuşlarda yumuşak ve çok sulu bir dışkı vardır.
Halsizlik, uyuşukluk ve ağırlık kaybı dikkat çekicidir


Roundworms: (Parazitsel):
Yuvarlak solucanlar grubundan 2 türün neden olduğu bu hastalık, özellikle genç
güvercinleri etkiler ve ölüme bile neden olabilir. Güç kaybı, ağırlık
kaybı, stres hali, tüy yolma, huzursuzluk, performans kaybı gözlenir.
Bazen bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir. İshal ve kusma
vardır. Parazit güvercinin ince bağırsağında yaşar.Hairworms: (Parazitsel):
Kıl kurtları olarak grubundan 4 türün neden olduğu bu hastalık, parazit
sayısına bağlı olarak bağırsak delinmesi nedeni ile ölüme kadar
gidebilir. Güç kaybı, ağırlık kaybı, stres hali, tüy yolma,
huzursuzluk, performans kaybı gözlenir. İshal vardır. Ağır vakalarda
bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir. Bu durum...da ishal kanlı şekilde görülür. Parazit güvercinin ince bağırsağında yaşar.Stomach wall worms: (Parazitsel):
Mide duvarı kurtları adı verilen bu grubun 2 türü güvercinlerde Bezlimide de
bulunur. Bulunduğu bölgede ciddi hasara neden olurlar. Belirgin
zayıflama ve güç kaybı yaratır. Halsizlik, uyuşukluk ve ağırlık kaybı
dikkat çekicidir.


Tapeworms: (Parazitsel):
Şerit adı verilen bu parazitlerin 2 türü güvercinlerde bağırsaklarda bulunur.
Anormal zayıflama, yeme karşı isteksizlik, kayıtsızlık, güç kaybı, tüy
yolma ve sürekli tüy karıştırma, stres hali, huzursuzluk, ağır
vakalarda bağırsak iltihabı ve kanaması ile birlikte ishal gözlenir.
Genç kuşları çabuk etkiler, yavrularda ölümcül olabilirFlatworms: (Parazitsel):
Yassı solucanlar olarak adlandırılan bu grubun bir üyesi güvercinlerde kör bağırsakta parazit olarak bulunur. Kilo kaybı, ishal.
 

umut coşkun

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Haz 2010
Mesajlar
1,805
Yaş
38
Konum
Denizli
Ad Soyad
Umut COŞKUN
Meslek
Bankacı
İkametgah
Denizli
Yetiştirdiğim Irk
Seçiniz
Diğer Irklarım
Dönücü ırklar
selamlar
arkadaşım emeğine sağlık güzel paylaşım olmuş
saygılarımla
 

alex34

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
25 May 2010
Mesajlar
74
Yaş
40
Konum
Giresun
Ad Soyad
Belirtilmedi
Meslek
Belirtilmedi
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
saol arkadaşım hastalıkları bilelimki önlmimizi ona göe alalım değilmi
 

YAĞIZ_EFE

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
30 Mar 2008
Mesajlar
22
Yaş
28
arkadsm güzel paylasım olmuş bide hastalığın tedavisi için gerekli ilaclarıda yazsan güzel olcakmış
 

Kerim KINIR

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
1,070
Yaş
26
Ad Soyad
Kerim KINIR
Meslek
Operatör
İkametgah
Kocaeli
Yetiştirdiğim Irk
Taklacı
HER HASTALIK TEK TEK AÇIKLANMIŞ ARKADAŞIMIZA BU GÜZEL PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER OKUYUP KUŞLARIMIZIN HASTALIKLARINA ÇARE BULALIM :tamam:
 
Üst