Neler Yeni

Eve zabıta geldi !

stabilocox

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
19 Nis 2012
Mesajlar
33
Puanları
0
Yaş
25
Ad Soyad
Burak cam
Meslek
öğrenci
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Diğer
Bana ne evrak gosterdiler nede verdiler kimlik bilgilerimi not kagidi gibi bi kagida yazdilar 15 gun sure dediler kuslarin sayisini azalt ve kapali dursun defiler gittiler. Kontrole gelcez dediler ama pek zannetmiyorum gelceklerini adamlara bir suru kuscu var etrafimda diyorum biz zaten kimseye dokanmiyoruz sikayet olunca geliyoruz sadece diyor
 

sultan sencer

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
29 Ara 2010
Mesajlar
94
Puanları
0
Yaş
39
Konum
Bursa
Ad Soyad
Yüksel Salduz
Meslek
işçi
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Taklacı
Diğer Irklarım
Yok
arkadaşım öncelikle geçmiş olsun zabıta şikayet olmadan eve gelmez sen bulunduğun apartman ve çevre komşularından imzalı bir kağıt al güvercin beslemesine karşı değiliz diye ikincisi kümesini temiz tut kuşlarını bir süre kapalı tut eğer alabiliyosan tanıdık bir veterine var ise kuşların sağlığı ile ilgili bir yazı al bu kuşlar devamlı gözetim altındadır diye zabıtanın verdiği ihtarname 15 gün sonra gelecek olan ise zabıtanın yanında il veya ilçe sağlık kuşların genel durumuna bakarlar kümeste koku pislik varmı ona bakarlar bişey bulamazlar ise çeker giderler

hep dediğim gibi türkiye güvercin federasyonu var ama iskele federasyonu sadece posta yarışları düzenlesin kuş künyelesin başka bir işe yaradıkları yok ondan sonra kalkarlar yerel derneklerin federasyona kayır olmasını isterler eğer bir güvercind erneğine üyeliğin var ise dernek başkanınıda alıp başvurabileceğin bir makama gidip şikayetini belirt sende ama birşey çıkmaz malesef ülkemizde apartman kanununa göre evde sadece ve sadece akvaryum içerisinde balık besleyebiliyorsun diğerleri yasak
 
A

Anonymous

arkadasım kuslarına kımlık cıkarttırman gerekıor yoksa el koyarlar yasak yasalara gore
 

kusbaz123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2010
Mesajlar
881
Puanları
0
Yaş
28
Konum
Bursa
Ad Soyad
ekrem.
Meslek
işçi/operatör
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
Diğer Irklarım
yüksek uçucu
bence kimlige göre bişey ok sonuçda ufak kanatlı hayvan . kedi köpek olsa kimlik çıkartmayı anlarım. veterinerden kuşların sağlıklı olduğuna dair bir belge yada orman bölge müdürlükleride bu hayvan işlerien bakıyoalr oradan öyle bir belge sonrada şikayetin gerekçesinin ispatlanmasını talep et. ama zaten orda da bir resmi evrak yok bunları sen istemeye başladığında zabıta pardon deyip çekip ğidecek ama sende dur bir dakika de aracın plakasını al şahisları fotoya cek poalise ihbar et şikayetçi ol bak ne oluyor orada. işi mahkemeye kadar taşısan bile sen karlı çıkarsın bu işten bence.

biri beni de usulsüzce şikayet etse de dava açsam :D yada kuşumu vursa bende çatıda olduğum için adam öldürmeye teşebbüsten dava açsam :D evcil hayvanı öldürmeye 4 ayla 3 yıl hapis cezası varmış :D
 
A

Anonymous

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Yetki Kanunu: 5996, 6343,639
Yayımlandığı R.Gazete: 08.10.2011- 28078

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yayımlandığı R.Gazete: 16.11.2011- 28114

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yayımlandığı R.Gazete: 03.04.2012- 28253

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yayımlandığı R.Gazete: 04.04.2012- 28254

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ev ve süs hayvanları için açılacak olan üretim, satış ve eğitim yerleri ile belli süreler barındırılacağı yerleri kapsar.
(2) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Amfibik hayvan: Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip hayvanı,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Barınma yeri: Ev ve süs hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları konukevi, pansiyon ve otel gibi yerleri,
ç) Çalışma izin belgesi: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin faaliyete geçmesi için verilen belgeyi,
d) Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülki idare amirince görevlendirilen veteriner hekim personeli,
e) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi yöntemler ve ultraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,
f) Eğitim sertifikası: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, ev ve süs hayvanı satış yeri sahibi veya sorumlu yöneticilerinin, yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, almakla yükümlü oldukları belgeyi,
g) Eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya ilgili makamların gerekli görmesi durumunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif ve avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,
ğ) Ev ve süs hayvanı: Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar ve kümes hayvanları hariç olmak üzere, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları,
h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ı) Hizmet içi eğitim belgesi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde görev alacak olan veteriner hekimlerin, bölge veteriner hekimler odaları tarafından yapılan bilgilendirme eğitimine katılması suretiyle aldıkları belgeyi,
i) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,
j) İş yeri: Ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler barındıkları ve eğitildikleri il müdürlüğünce çalışma izni verilen yerleri,
k) İş yeri veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu veteriner hekimi,
l) Kimlik belgesi: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,
m) Kuruluş izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için il müdürlüğü tarafından verilen izni,
n) Satış yeri: Ev ve süs hayvanlarının satıldığı yerleri,
o) Üretim belgesi: İl müdürlüğü tarafından çalışma izni almış üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için düzenlenen belgeyi,
ö) Üretim yeri: Ev ve süs hayvanlarının türlerine uygun ihtiyaçları sağlanarak, hayvan sağlığı ve hayvan refahı başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde üretildikleri yerleri,
p) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ile tıbbî olmayan veteriner ürünlerini,
r) Yer seçim komisyonu: İş yeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren Bakanlık hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü ve ilgili belediye başkanlığından konuyla ilgili bir temsilciden oluşacak üç kişilik bir komisyonu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri

Kuruluş izni almak için gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.
a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
b) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,
c) İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,
ç) Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,
d) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(:relievedface: Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni verilir. Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.
Çalışma izni almak için gerekli belgeler
MADDE 6 – (1) İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için ekinde aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi,
b) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
c) Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
ç) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.
(2) Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.
Çalışma iznine ilişkin genel şartlar
MADDE 7 – (1) Çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunludur.
a) İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz.
b) İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanır.
c) İş yeri zemini eğimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulur.
ç) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur.
d) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulundurulur.
e) Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamaz.
f) İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılır.
g) İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulur.
ğ) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılır.
h) İş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilir.
ı) Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulur. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilir. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilir.
i) Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenir.
j) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanır.
k) İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz.
l) İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
m) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınır.
n) Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilir ve işyeri dışına bırakılamaz.
o) İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilir. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilir.
ö) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
p) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılır. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.
r) İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulur.
s) İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılır.
ş) Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olur.
t) İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilir. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundadır.
u) İş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim ve Satış Yerleri

Kedi ve köpek üretim yerleri
MADDE 8 – (1) Kedi ve köpek üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.
a) Üretim yerlerinde; idari büro, veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet ve hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı bulunur.
b) Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şekilde yapılır.
c) Kapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel ile kapatılmış pencereler bulunur.
ç) Toprak zeminli gezdirme alanları bulunur.
d) Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanır.
e) Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10 cm yükseklikte platformlar bulunur.
f) Üretim yerlerinde, diğer ünitelerden bağımsız, kapalı bir bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta doğum ünitesi ve karantina ünitesi bulunur.
g) Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılır.
ğ) Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları bulundurulur.
h) Üretim yerlerinde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulur.
ı) Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere asılır.
i) Kedi üretim yerinin içine, kedilerin yatabilmesi için yatak, yüksekliklere tırmanabilmesi ve oyun oynayabilmesi için oyun ve tırmanma platformları ve benzeri malzemeler konulur.
j) Üretim yerlerinde kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına, Bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavrular satış yerine gönderilir.
Kemirgen ve evcil tavşan üretim yerleri
MADDE 9 – (1) Kemirgen üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.
a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, üretim üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm ve temizlik ünitesi bulunur.
b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulundurulur.
c) Yeterli havalandırma sağlanır. Bölüm ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun şekilde düzenlenir. Ayrıca insekt ve rodentlerin içeri girmesini engelleyecek önlemler alınır.
ç) Üretim yerindeki hayvan odaları türün ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır.
d) Giriş bölümlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar kullanılır.
e) Hayvanlar türlerine uygun odalarda ve kafeslerde barındırılır.
f) Odaların zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmez, dezenfektan ve yüzey temizleyicilerine dayanıklı materyalden yapılır.
g) Kapılarda gözlem pencereleri bulundurulabilir ve bu pencereler ışık geçirmeyecek şekilde kapatılır.
ğ) Hayvanlara ait yiyecek, içecek, ilaç ve diğer malzemeler hayvanların bulunduğu odalarda depolanmaz.
h) Hayvanlara kafes içerisinde güvenli bir ortam sağlanır.
ı) Hayvanların yem ve suya sürekli ulaşabilmesi sağlanır.
i) Kafeslerin kenar, köşe ve birleşim yerleri yuvarlatılmış ve aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılır.
j) Farelerin barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı 6 mm, ratların 12 mm’den daha geniş olamaz.
Kuş üretim yerleri
MADDE 10 – (1) Kuş üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip olması zorunludur.
a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, üretim üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı bölüm ve temizlik ünitesi bulunur.
b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulunur.
Süs balıkları, sürüngen ve diğer hayvanların üretim yerleri
MADDE 11 – (1) Süs balıkları, sürüngen ve diğer hayvanların üretim yerlerinde, 7 nci maddede belirtilen şartlara uyulması zorunludur.
Ev ve süs hayvanı satışı
MADDE 12 – (1) Ev ve süs hayvanlarının satışında, aşağıdaki hususlara uyulması esastır.
a) Ev ve süs hayvanı satışları, sahipsiz hayvanların bulundukları barınaklarda, üretim yerlerinde ve yer seçim komisyonu tarafından uygun görülen yerlerde yapılır.
b) Kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına Bakanlık tarafından talimatla belirtilen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışı yapılabilir.
c) İthali yasak hayvanların satışı yasaktır.
ç) Onaltı yaşından küçük kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.
d) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşmasını önleyecek gerekli tedbirler alınır.
e) Satış yerinde gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar ile tüylenmemiş kanatlı yavruları ve iki aylıktan küçük kedi ve köpek yavrusu bulundurulamaz.
f) Satış yerindeki tüm hayvanlara periyodik aşılar, iç ve dış parazit ilaçlar işyeri veteriner hekimi tarafından bir program dahilinde gününde yapılarak kayıt defterine işlenir.
g) Hayvan satış yerlerindeki hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler hayvanın bulunduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
ğ) Çevreden ve doğadan alınan veya izinli kuruluştan alınmayan hayvanların satışı yapılamaz.
h) Yuvadan erken alınmış veya tüylenmesini tamamlamamış yavru kuşlar satışa sunulmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Barınma ve Eğitim Yerleri

Kedi ve köpek barınma ve eğitim yeri
MADDE 13 – (1) Hayvanların barınma ve eğitim yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.
a) Aynı arazi içinde idari büro, veteriner hekim odası, personel odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak ünitesi, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı ile bunlara ek olarak kapalı ve açık eğitim yeri bulundurulur.
b) Barınma ve eğitim yerlerinin kurulacağı alan, hayvan sayısına ve hayvan türleri için verilecek minimum ölçülere göre belirlenir. Hayvan türleri için verilecek minimum ölçüler, Bakanlıkça belirlenir.
c) Hayvanların gezdirileceği gezdirme alanlarının zemini toprak olur.
ç) Hayvanların barındığı yerlerin zemini, duvarları ve diğer kullanılabilen malzemelerin yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olması şarttır. Barınma yerlerine bitişik egzersiz alanlarının kenarları en az 150 cm yüksekliğinde duvarla, ön ve üst kısımları ise paslanmaz kafes telle kapatılır.
d) Hayvanların yatacağı yerlerde hayvanın türüne uygun altlıklar kullanılır.
e) Kapalı bölümlerin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi ile kaplanır.
f) Kolay temizlenebilir su ve mama kapları bulundurulur.
g) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı ve özellikleri hayvan teslim tutanağında belirlenir.
ğ) Barınma ve eğitim yerlerine iki aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış yavru köpekler kabul edilemez.
h) Barınma ve eğitim yerlerine kabul edilecek hayvanların aşı ve parazit ilaçlamalarının yapılmış olması şarttır.
ı) Eğitim yerlerinde, hayvanlara hangi eğitimin verileceği bir tutanağa yazılır. Bu tutanak eğitim yeri sorumlusu ve/veya sahibi ile hayvan sahibi tarafından imzalanır.
i) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Hayvan sahibine ulaşılamıyorsa işyeri veteriner hekiminin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.
j) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılabilir.
k) Hayvan eğitim yerlerinde yeterli sayıda eğitim uzmanı ve bakıcı istihdam edilir.
l) Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarına ait eğitimci belgelerinin resmi makamlara onaylatılması şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kapatma ve Denetime İlişkin Hükümler

Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması
MADDE 14 – (1) İş yerlerinde bulundurulan hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Hayvanlara ait kimliklendirme işlemlerine dair esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) İş yerlerinde bulunan ve iki aylık olan kedi ve köpek yavruları, veteriner hekim denetiminde kimliklendirilir.
(:relievedface: Kedi ve köpek üretim ve satış yerlerinde bulunan her bir hayvan için ayrı ayrı kimlik belgesi tanzim edilir. Kimlik belgesine ait vasıf ve şartlar Bakanlıkça belirlenir.
İş yerinde tutulacak kayıtlar
MADDE 15 – (1) İş yerlerinde, ithal edilmiş hayvanlar için ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.
(2) Üretim ve satış yerleri ile barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar, kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınır.
(:relievedface: Satılan her hayvan için hayvan satış belgesi doldurulur. Hayvan satış belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.
(4) Barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar için, hayvan teslim tutanağının bulunması şarttır. Teslim tutanaklarında hayvana, hayvanı teslim edene ve teslim alana ait bilgiler bulunur.
(5) İş yerlerinde denetim tutanağına göre denetim yapılır. Yapılan denetim sonucu tespit edilen konular denetim defterine kaydedilir.
(6) İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri dezenfeksiyon defterine işlenir.
(7) Üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için üretim belgesi düzenlenir.
(8) Barınma ve eğitim yerlerine getirilen hayvanlar için, taraflarca taahhütname düzenlenebilir.
(9) Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterlerin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır.
(10) İş yeri sahibi ya da sorumluları, çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
Denetim
MADDE 16 – (1) İş yerlerinin denetimleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan alt düzenleyici işlemlere uyulup uyulmadığı yönüyle ve yılda en az bir kez olmak üzere iki denetim elemanı tarafından yapılır. Denetim elemanları, denetim sonunda tespit edilen hususları denetim defterine kaydedip, denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshasını iş yeri sahibine ya da iş yeri veteriner hekimine verir.
(2) İş yeri veteriner hekimi, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları bölge veteriner hekimleri odası tarafından, 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetime tabi tutulur.
Veteriner hekim istihdamı
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulan, iş yerlerinde veteriner hekim istihdamı zorunludur.
(2) Veteriner hekimlik hizmetleri kamuda çalışanlar hariç, muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesinde görevli veteriner hekimler tarafından verilir.
(:relievedface: İş yeri veteriner hekiminin çalışma gün ve saatleri ile alacağı ücret bölge veteriner hekimler odası tarafından belirlenir. Belirlenen şartların, veteriner hekim ve iş yeri sahibi arasında yapılacak sözleşmede bulunması zorunludur.
(4) İş yeri sahibi, iş yeri veteriner hekiminin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı araç, gereç ve personel dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.
(5) İş yeri veteriner hekimi işten ayrılmak istediği takdirde; bu isteğini bir ay önceden işyeri sahibine, Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasına bir dilekçe ile bildirmek zorundadır.
(6) İşveren, iş yeri veteriner hekiminin işine son vermek istemesi halinde, bir ay önceden veteriner hekime, veteriner hekimin bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasına ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir işyeri veteriner hekimi istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.
(7) İş yeri veteriner hekiminin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, ilgili husus bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.
İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) İş yeri veteriner hekimi, bu Yönetmelikte belirlenen tüm görev ve sorumluluklarında, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak zorundadır.
b) İş yeri veteriner hekimi, işyerlerinin sağlık ve teknik yönünden mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden; iş yerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından; iş yerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından; atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.
c) İş yeri veteriner hekimi, iş yerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.
ç) İş yeri veteriner hekimi, iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.
d) İş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, işyeri veteriner hekimi durumu en ivedi vasıta ile resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
e) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, iş yeri veteriner hekimi tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip iş yerinde muhafaza edilir.
Kapatma, değişiklik ve ilaveler
MADDE 19 – (1) Çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamaz. Verilen çalışma izni, gerçek veya tüzel kişiler için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile il müdürlüğüne bildirilir. Dilekçeye, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile çalışma izninin aslı eklenir. Bakanlık il müdürlüğü çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izin belgesi düzenler.
(2) Çalışma izin belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı, bir dilekçeye eklenerek il müdürlüğüne müracaat edilir. Bakanlık il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir.
(:relievedface: Bu Yönetmeliğe tabi iş yeri faaliyetinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile il müdürlüğüne bildirilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırılık halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ruhsatlı veya ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun olarak çalışma izni almak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK-1

BAŞVURU DİLEKÇESİ


1) Kurulacak işyerinin
a) Sahibinin adı ve soyadı:
b) Ticari adı:
c) Adresi:
ç) Telefon numarası:
d) Faks numarası:
2) İşyerinin faaliyet alanı :
Ev ve süs hayvanları üretim yeri:
Ev ve süs hayvanları satış yeri:
Ev ve süs hayvanları barınağı:
Ev ve süs hayvanları eğitim yeri:
:relievedface: İşyerinde çalışacak personel sayısı ve görevleri:

4) İşyerinin faaliyete başlama tarihi:
 
A

Anonymous

yukardakını kısaca acıklayayım kus bakmak ıcın ızın almalısın saglık raporları olmalı he ızın aldın raporda tamam ama satarken yakalanırsan buda suc satmak ıcın ısyerı belgesı basvurusu yapman lazım kus bakmak ucurmak yasalara gore yıllardır yasak sadece uygulanmıyor
 

ankarakuşçusu

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Mar 2013
Mesajlar
97
Puanları
0
Yaş
38
Ad Soyad
Hüseyin
Meslek
memur
İkametgah
Adana
Yetiştirdiğim Irk
Taklacı
Diğer Irklarım
Yok
Araştırmalarımdan bazı bölümler....Sonuç olarak her belediyenin ayrı bir yönetmeliği var, yaşadığın belediyeye ait ilgili yönetmelik önemli. Gerekli dayanak maddesini sana bildirsinler. Kimi belediye bazı koşullar sağlanırsa beslenir diyor. Kimisi kesinlikle yasak diyor. Belediye izin vermiş olsa dahi bir üst mevzuat, yani ilgili bakanlığın vs mevzuatı ne diyor ve geçerliliği nedir onuda bilmek gerekir. şu görüşü savunanda çok oluyor tabii, sen güvercin beslersen yarın öbür gün diğeri keçi getirir, diğeri tavuk getirir, diğeri at, diğeri eşek, diğeri köpek ve daha diğerleri... Bu böyle devam eder gider, bunun önüne geçmek için uygulama maalesef bu şekilde, karşımıza yasak konularak çıkıyor.
Saygılarımla....Hüseyin....

-----Apartmanlarda, site bloklarinda hayvan beslemek yasaktir.
-----Yönetim planında aksi belirtilmediği taktirde evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.) hiçbir şartla beslenemez.
-----Diğer taraftan şikayetçi iseniz şikayetin gerçekleşme şekli; Eğer apartmanınızda güvercin besleyen varsa ve siz bundan şikayetçi iseniz ve bütün uyarılarınıza rağmen hala beslemeye devam ediyorsa güvercin beslediğine dair tutanak ve kanıt ile savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
-----Şehir dahilinde kümes hayvanları yalnızca bahçeli evlerde beslenebilir.Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır ve kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir.
-----Evlerin çatılarında ya da balkonlarında gerekli tedbirleri almadan, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek ve meskûn mahal içerisinde ev ya da bahçelerde arı beslemek yasaktır.
-----Kömürlük alanında güvercin beslemek. Apartmanlarda, site bloklarinda hayvan beslemek yasaktir. Kömürlük, kömürlük olarak amacina uygun olarak kullanilmalidir.
 

stabilocox

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
19 Nis 2012
Mesajlar
33
Puanları
0
Yaş
25
Ad Soyad
Burak cam
Meslek
öğrenci
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Diğer
abi kimlik işi nasıl olucak tek tek bütün kuşlaramı birde alım satım yasak diyosunuzda her pazar kuş pazarı kuruluyor çoğu dernekte haftada 2 akşam mezatlar yapılıyor.

bursa büyük şehir belediyesinin yönetmeliğinde böyle bir maddede var bende araştırdım.

MADDE 11- Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla, en çok 10 adet kümes hayvanı beslenir.
a) Evlerde beslenen evcil hayvanların (Kedi, Köpek, vb.) Veteriner Müdürlüğünden belgesinin olması ve muayenesinin yapılması zorunludur.
b) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.
c) Meskün mahallerde ( Evlerde ve bahçelerde) arı beslemek yasaktır.

babamın bir arkadaşı varmış zabıtada onunla görüştü sadece ceza kesme yetkileri olduğunu söyledi. geldiklerindede benimle görüştüğünüzü söyleyin sorun çıkmaz dedi. bakalım inşallah işe yarar.
 

latifkocak

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
14 Şub 2013
Mesajlar
58
Puanları
0
Yaş
27
Ad Soyad
Latif K
Meslek
ogrencı
İkametgah
İstanbul-I (Avrupa)
Yetiştirdiğim Irk
Taklacı
Diğer Irklarım
Yok
Usta bı surelık kapalı bı yer yap kucuk bır ahsap yuva zabıta gelınce kuşların yavru yumurtası olmayanları yanı bı kısmını göm oraya zabıta gıdınce cıkar.
 

SNRAVCI

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
2 Nis 2011
Mesajlar
734
Puanları
16
Yaş
32
Konum
İzmir
Ad Soyad
Soner AVCI
Meslek
Muhasebe Finansman
İkametgah
İzmir
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
metkor1961' Alıntı:
kusbaz123' Alıntı:
stabilocox' Alıntı:
az önce ben terasta kuşları yemlerken zabıta geldi. kimliğimi alıp aşaya gelmemi söylediler indim aşaya şikayet varmış.elimde ne kadar kuş olduğunu sordular 25 tane felan kuşum var. şehir içinde kümes hayvanlarını beslemenin yasak olduğunu ve sayı çok fazla sen onları 6-7 taneye düşür. onlarıda kapalı kafeste bak gibi şeyler dediler. 15 gün süre verdiler eğer düşürmezsem 182 lira cezası varmış ve her şikayet geldiğinde ceza tekrarlancak ve kuşlara el koyulcakmış. 15 gün sonra yine kontrole gelcez dediler. etrafında en az 10 tane kuşcu var. bende, birtek bendemi kuş var falan dedim. heryer kuşcu dedim birtek beni şikayet etmişler daire numarası burası dedi. bende tamam dedim gönderdim ama kuşları vermek istemiyorum zaten 4-5 ay oldu anca kuşlar tam alıştı uçmaya basladı. :hungur: ve kuşların kimseye bir zararı yok sadece benim terasıma konuyorlar. ne yapamal lazım bilgili abilerim ,kardeşlerim yardım ederse sevinirim.


saygılar.
peki sana resmi bir evrak gösterdiler mi ? göstermedilerse resmi evrak talep et bu gibi şikayetlerde tutanak tutup sana resmi evrakla gelmeleri gerekir.şikayetlerde bir kere kuş sayısını düşürme olayı da nerden çıkmış anlamadım ki. ve şehir içinde kümes hayvani beslenmez diye kural bilmiyorum. senin evine gelen zabıtaların baglı oldugu yere git ve resmi evrak talebinde bulun eğer resmi evrak göstermezler ise seni hemen orada bir dilekce yaz ve o dilekçenin işleme konulduğu resmi evrak numarasını al o evrak numarasını almazsan sen gittikden sonra o dilekçeni yırtarlar. ve sende o zabıtaları görevini usulsüzce kullanmakdan şikayet et. madem kurallara göre oynıcaklar bizde kuralalra göre oynıyalım. eğer sana orada dilekçe yazmana mani olurlarsa kaymakamlıga git. orada birine derdini anlat.

Arkadaşlar dert anlatmak şifaen olmaz. Söz uçar, yazı kalır demişler. Ne yapacaksanız yapın yazı ile yapın. Şimdi herhangi bir kuruma dilekçe verdiğinizde, verilen dilekçenizin teslim alındı belgesini ve dilekçenin bir fotokopisini isteyin. istediğiniz bu belgeler tümkurumlar tarafından verilmek zorundadır. zabıtayımı şikayet edeceksin belediye başkanlığına bir dilekçe yaz. kapıma geliyorlar beni ve ailemi rahatsız ediyorlar de. baktın belediye başkanından bir cevap gelmedi. git savcılığa bir dilekçe yaz. de ki zabıtalar bizim eve geliyorlar, kuş beslememe izin vereceklerini fakat rüşvet vermemi talep ettiler de.. yada aile efradıma asılıyorlar de. aklına ne geliyorsa yazıya dök. gelen ukalalar savcıya hesap versinler. hiç korkmayın. dinsizin hakkından imansız gelir derler. bak bir daha seninkapının önünden geçiyorlarmı. bu gibi iş bilmez DEVLET MEMURUYUM diye geçinenler pazarlarda bozuk meyva sebze satanlara, noksan gramajlı ekmek satanlara, hileli gıda satanlara bulaşamazlar. bulaştıkları sadece gariban insanlardır. gözünüzü açmazsanız, haklarınızı aramazsanız kimse hak dağıtmaz. internetten de elekronik ortamdan direk BİMER e bir şikayet dilekçesi yazabilirsiniz. şikayet hakkını kullan. BÜTÜN ŞİKAYETLERİNİZDE EL YAZISI İLE DİLEKÇE YAZIP, VERDİĞİNİZ DİLEKÇE NİN FOTOKOPİSİNİ TALEP EDİN VE FOTOKOPİSİNEDE KURUMCA KURUM KAŞESİNİ BASTIRTIP KURUMCA BU ''DİLEKÇENİN ASLI TARAFIMIZCA ALINMIŞTIR'' DİYE DE YAZDIRTIN. DİLEKÇE VERECEĞİNİZ KURUMA ELDEN TESLİMATLI DİLEKÇE VEREMEZSENİZ YA NOTERDEN YADA PTT KANALIYLA TELGRAF ŞEKLİNDE YOLLAYIN. ÇÜNKÜ BU TELGRAF IN ve noter evrakının BİR ADEDİ SİZDE 1 ADEDİ PTT DE, noterde 1 ADEDİ DE GİDECEK OLAN KURUMDA GÖRÜNÜR. bu 2 şekildede aldıkları evraklarda sahtecilik, değiştirme yapamazlar vede almadık, evrak bize ulaşmadı diyemezler. Tüm kurumlar insana hizmet için kurulmuştur. İnsana hizmet için kurulan kurumlar eğer eziyet ediyorlarsa bu eziyet etme alışkanlıkları FAŞİST, DİKTA, cunta, şeflik REJİMLERDEN KALMA ALIŞKANLIKLARDır. Bu alışkanlıkları olan tüm kurumlarla resmi kanallarla uğraşmayı,mücadele etmeyi kendinize bir amaç edinin.
Zekeriya abi,
Emekli devlet memuru olarak üye arkadaşları kısacası bizi bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederim.
Kendine iyi bak abi .
Bayağı oldu, Tepeli kelebek arıyordun Bursa'da bolcana mevcut abi. Varsa tanıdığın temin edereler sana oradan.
 

kusbaz123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2010
Mesajlar
881
Puanları
0
Yaş
28
Konum
Bursa
Ad Soyad
ekrem.
Meslek
işçi/operatör
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
Diğer Irklarım
yüksek uçucu
konunun başlığında yazan olayla bizim yaptığımız olay bence farklı

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

burada çiftlikleri kastetmiyor mu ? hobi olarak yapılan bir iş bizim olay. bir hobimizin meyvelerini gerek hediye gerekse tanımadığımız yada tanıdığımız kişilere bir miktar para yada tks yöntemi ile verdiğimiz dir biz bu olaydan kar gütmeden yapıyoruz ha birde kar güdenler var bunlar zaten büyük yerler olabilir yada kişiler olabilir ama kişilerde yapabilir bu olayı

geçen gün kuşlara veba aşısı aldım benden dilekçe doldurmaları gerektiğini söylediler bende nedeni nedir peki dedim sağlık bakanlığı yada onun gibi bir bakanlığın böyle birşey yaptığını açıkladı devlet bu aşı satışlarını kontrol etmek ve hayvanların daha sonra bir olay la karşılaştıklarında bu belgeye başvuracaklarını söyledi.

bende aklıma en çok bu şikayet olayı geldi böyle bir durum olursa dedim onu bilmiyorum dedi. ama artık bu şikayet durumları çok rastlanır olmaya başladı artık şehirleşme büyük derecede arttı kıyı kesimde olan evler şehrin göbeğinde kalır oldu.
 

metkor1961

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
20 Ara 2011
Mesajlar
252
Puanları
0
Yaş
59
Ad Soyad
ZEKERİYA karadeniz
Meslek
memur emeklisi
İkametgah
Ankara
Yetiştirdiğim Irk
Saya
Diğer Irklarım
kelebek
http://www.iha.com.tr/bir-eve-kac-kopek ... 1684-haber

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir apartman dairesine düzenledikleri operasyonda 23 köpek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan arama kararıyla Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde sağlıksız şekilde beslenen 23 köpek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliği desteğiyle yaptığı çalışmada 11 adet yetişkin erkek, 4 adet yetişkin dişi ve 8 adet yavru Alman kurdu köpeğe el konuldu. Ekipler tarafından evden çıkartılan köpekler, Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne verildi. Köpeklerin sahibi Ö.Y. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde insan ve hayvan sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiği için işlem yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Ö.Y.’nin evinde daha önce de 7 ve 28 Aralık 2012 ile 17 Ocak 2013 tarihlerinde de çalışma yapıldığı, 7-8 adet köpek beslediğinin tespit edildiği, son çalışmada ise 23 adet köpek bulunduğu ve Ö.Y.’nin köpekleri dairesinde yavrulattığı ifade edildi. Bakırköy Belediyesi yetkilileri, Ö.Y.’nin 7 gün içerisinde mahkeme kararına dilekçe ile itiraz etmemesi durumunda köpeklerin Hayvanları Koruma Kanunu’nca aşılama, mikroçip takılma ve kısırlaştırılma, sahiplendirme işlemlerinin yapılacağını belirtti. Yetkililer, daireye girildiğinde insan, hayvan ve çevre sağlığını olumsuz şekilde tehdit edecek hayvan pisliği ve kokunun olduğunu, kullanılamaz durumdaki eşyaların alınıp, temizlik, dezenfektasyon ve haşerelere karşı tüm ilaçlama işlemlerinin yapıldığını aktardı.

Apartman sakinleri ise, daireden aylardır çok kötü kokular geldiğini ancak Ö.Y.’nin korkusundan resmi başvuru yapamadıklarını ifade ettiler.
 
A

Anonymous

Bu millet ne ara bu kadar bilgilendi de zabıtaya şikayet ediyorlar :d
 

kusbaz123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2010
Mesajlar
881
Puanları
0
Yaş
28
Konum
Bursa
Ad Soyad
ekrem.
Meslek
işçi/operatör
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
Diğer Irklarım
yüksek uçucu
son durum nedir zabıtalarda ?
 

stabilocox

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
19 Nis 2012
Mesajlar
33
Puanları
0
Yaş
25
Ad Soyad
Burak cam
Meslek
öğrenci
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Diğer
abi daha gelen giden yok bende aynı şekil devam ediyorum uçurmaya. ben arkadaki komşudan şüpheleniyordum ama yanda bir tane gereksiz var o şikayet etmiş. karşısındada kuşçu vardı onla mahkemeliklermiş :) benim kuşlarla alakası yok ama adamda zevk olmuş heralde benide şikayet etmiş :) pazar günü kuş uçuruyorum adam camdan çıktı o kuşları kapat dedi geri girdi o kadar hızlı dediki şok oldum bişeyde diyemedim :D
 

kusbaz123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2010
Mesajlar
881
Puanları
0
Yaş
28
Konum
Bursa
Ad Soyad
ekrem.
Meslek
işçi/operatör
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
Diğer Irklarım
yüksek uçucu
yakınlarında veteriner var ise ona bir git durumu söyle bakalım kuşların sağlık sorunları yoktur diye bir kağıt falan almak istediğini söyle. nasıl alabileceğini bize de anlat sonra şikayet nedenlerinden birisi sağlıksız maddesi getiri adam sende belgem var dersin :D ses gürültü derse ispat etmesini talep et ispatlanmamış suçlamalar hakkında pek bir şey yapamazlar gibi geliyor.

hayatta en zor iş insanlarla uğraşmak :D her yerden böyle bir cins çıkıyorr :D
 

stabilocox

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
19 Nis 2012
Mesajlar
33
Puanları
0
Yaş
25
Ad Soyad
Burak cam
Meslek
öğrenci
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Diğer
bir sorun olcanı düşünmüyorum abi zabıtalar bi gelsin ben konuşur gönderirim. şikayet devam ederse bende onla uğraşıcam, kendiside mahalle arasında cam, pimapen gibi bir dükkan işletiyor. gidip kendisiylede konuşurum gerekirse ama zorlarsada kendi bilir yani. ben kuşları kapatırım oda dükkanı taşır :D
 

stabilocox

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
19 Nis 2012
Mesajlar
33
Puanları
0
Yaş
25
Ad Soyad
Burak cam
Meslek
öğrenci
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Diğer
zabıtalar yeniden gelmiş bulunmakta :) akşam üstü terasta otururken kuşlardan rahatsız olduklarını söylemişler şikayet edenler. etrafımda 4-5 kuşcu daha var onlarada gittiklerini söyledi zabıtalar. sayıyı azaltın uçurumayın gibi şeyler söylediler. bende bizim hiç bir hakkımız yokmu gibisinden çıkıştım. zabıtalar kuş gribinden sonra kesinlikle şehir içinde beslemenin yasak olduğunu ve yüklü cezaların olduğunu dile getirdiler . köpek gibi evcil hayvanların kimliği olduğu sürece bişey yapılamazmış ama güvercinde şikayet olduğu zaman gelmek zorundayız falan dediler. bu şekilde uyardılar ve gittiler.
 

kusbaz123

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
18 Ağu 2010
Mesajlar
881
Puanları
0
Yaş
28
Konum
Bursa
Ad Soyad
ekrem.
Meslek
işçi/operatör
İkametgah
Bursa
Yetiştirdiğim Irk
Dönek
Diğer Irklarım
yüksek uçucu
bir veterinere ugra kusalrın aşıları bakımlarının tam oldugunu bildiren bir kagıt almanın bedeli nedir diye sor bakalım birde bundan sonraki yavrularınızdada tgf nın resmi künyelerini kullanın onalrda birer kimlik sayılır nede olsa yarıslar ıcın kulanılıyor. bunlarla bu kusalrın kımligi dersin D:
 
?

###

Benim komsu bahceye koydu yazın hergün inip vıkıcaz sıkayet edıcem kocaman güvercın ewı var iki cocugum var alerjık bünyeliler terasıına koysa keske yan taraf boş arazı kımse yok getirdi balkonumun yanına koydu üst kattabana ait onlar 3. Katta oturuyolar gelio balkonuma konuyo kaka yapıo bagrısıyolar balkonumu dibinde kuş ucarken filan rezıllik
 
Üst